Case Studies

Här kan du läsa och få inspiration från case studies som gjorts från olika projekt där Crestron har installerats.

Helsingborg, Sverige
Helsingborg Arena
Helsingborg Arena – med en total golvyta på 21 000 kvadratmeter – skiljer sig från de flesta liknande byggen genom att ljud, ljus och bild är sammanflätade i ett heltäckande, integrerat styrsystem från Crestron.
Ladda ner [4.98 MB]

På Crestron.com kan du läsa mer om hur andra företag och privatpersoner använt sig av Crestrons produkter och systemlösningar.

I Sverige distribueras Crestron av Special-Elektronik AB. Huvudkontoret ligger i Karlstad med lokala säljkontor i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Malmö.
© Special-Elektronik 2019